Privacyverklaring
Privacybeleid van Bijzonder Plekje

Deze privacyverklaring informeert je over de soort gegevens die wij met behulp van de website www.bijzonderplekje.nl verzamelen en op welke wijze wij deze gegevens gebruiken en beschermen.

Bijzonder Plekje vindt jouw privacy erg belangrijk. We zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we aan je uit welke gegevens we van je verzamelen en waarom we dit doen. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze gegevensverwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met marleen@bijzonderplekje.nl.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op gegevens die we met behulp van de genoemde website verzamelen en niet op gegevens die we verzamelen op andere manieren of met behulp van andere diensten.

Artikel 1 Wie zijn wij?
Bijzonder Plekje B.V. is onderdeel van Bijzonder Concepts B.V., gevestigd te (6911KL) Pannerden aan de Deukerdijk 42. We staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84782293. We zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens hebben we van jou ontvangen en gebruiken we?
Hier vind je een overzicht van de gegevens die we van je verwerken, waarom we dit doen en hoe lang we deze gegevens bewaren.

 • Aanvragen voor accommodaties
  We verzamelen en slaan gegevens op waarvan jij kiest om die vrijwillig aan Bijzonder Plekje te verstrekken. Dit betreft de volgende gegevens: Naam, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens verwerken we met als doel om je aanvragen per e-mail te delen met de betrokken accommodatie. We bewaren deze gegevens in het CMS van de website.
 • Emailmarketing / nieuwsbrief
  Bijzonder Plekje heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. We verwerken jouw naam en e-mail voor direct marketing. Jij hebt je ingeschreven voor de nieuwsbrief van Bijzonder Plekje. We bewaren deze gegevens in het mailprogramma Createsend. We verwijderen deze gegevens zodra jij je uitschrijft van de Bijzonder Plekje nieuwsbrief. Bovenstaande gegevens hebben we van jou als bezoeker van Bijzonder Plekje of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.
 • Affiliate disclaimer
  Op onze website staan affiliate links. Wanneer je via één van deze links een plekje reserveert, ontvangen wij een (meestal kleine) commissie van de plekje eigenaarMaak je geen zorgen, we geven altijd onze eerlijke mening over de plekjes.

Artikel 3 Gegevens die wij verzamelen met behulp van geautomatiseerde middelen

Cookies
Ook verzamelen wij bepaalde gegevens met behulp van cookies die wij plaatsen bij jouw bezoek aan de website. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op de harde schijf van jouw computer of mobiele apparaat zet op het moment dat je de website bezoekt. Cookies bevatten informatie die kan worden geraadpleegd door de partij die het cookie heeft geplaatst, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen de beheerder van de website zelf (‘first party cookies’) of een derde partij (‘third party cookies’).

Je hebt zelf controle over cookies en kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookie-instellingen in je browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze je de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze je geïnformeerd wordt over een plaatsing van een cookie, en hoe je geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat je onze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Op Bijzonderplekje.nl gebruiken wij cookies voor de volgende doeleinden:

 • om te bepalen of je de website al eerder hebt bezocht en je te informeren over welke gegevens je hebt verstrekt tijdens een eerder bezoek. Deze cookies worden geplaatst door het domein www.bijzonderplekje.nl en blijven op je computer of mobiele apparaat staan voor 30 dagen.
 • om website statistieken te verzamelen zodat geanalyseerd kan worden op welke wijze bezoekers de website gebruiken, zoals welke pagina’s worden bezocht, hoe lang pagina’s worden bezocht en op welke wijze bezoekers door de websites navigeren. Deze cookies worden geplaatst door het domein www.bijzonderplekje.nl en blijven op je computer of mobiele apparaat staan voor 30 dagen. We schermen daarbij je IP-adres gedeeltelijk af.
 • om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden (50 maanden).

Meer informatie over ons cookiebeleid vind je in onze Cookieverklaring

Op welke wijze gebruiken wij de gegevens die wij verzameld hebben?
Wij gebruiken de gegevens die wij over je verzamelen met behulp van de websites om te analyseren hoe je ons hebt gevonden, en waar je op de website bent binnen gekomen. Ten behoeve van dit doeleinde bewaren wij de gegevens gedurende 30 dagen nadat je deze aan ons hebt verstrekt of die we met behulp van geautomatiseerde middelen hebben verzameld.

Artikel 4 Wie ontvangen jouw gegevens?
Wij zullen de gegevens die wij over je hebben verzameld niet verkopen aan derden of anderszins openbaar maken, behalve op de wijze als hieronder beschreven.

Wij kunnen gegevens die wij van je hebben verkregen of over je hebben verzameld met behulp van de websites aan dienstverleners verstrekken die wij hebben ingeschakeld om bepaalde diensten namens ons te verrichten, zoals het hosten of het beheren van de website of het analyseren van gegevens. We sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen.

Het kan zijn dat wij gegevens over je openbaar moeten maken op grond van een wettelijk voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de website dan wel andere toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden. Ook behouden wij ons het recht voor om gegevens die wij over je hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.

Doorgifte van gegevens
Wij delen je gegevens in enkele gevallen met een derde partij. Dit betreft bezoek aan pagina’s over Zweden, Luxemburg en Oostenrijk. In dat geval delen wij jouw bezoekgedrag met Gate2Marketing, die daarmee gericht advertenties kunnen tonen via Facebook advertenties.

Beveiliging
De beveiliging van gegevens is voor ons belangrijk en we zullen dan ook redelijke, passende beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens die wij verzamelen te beschermen. Vanwege het open karakter van het internet kunnen wij echter niet garanderen dat onze onderlinge communicatie dan wel de informatie opgeslagen op onze website volledige bescherming genieten.

Artikel 5 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

 • Inzage – Je kunt ten allen tijde een verzoek doen bij Bijzonder Plekje om jouw gegevens in te zien.
 • Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
 • Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Bijzonder Plekje, kun jij bezwaar maken.
 • Intrekking – Wanneer we gegevens hebben verwerkt die wij vrijwillig van je hebben ontvangen, heb jij het recht deze in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die we je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar marleen@bijzonderplekje.nl. We zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer we niet aan je verzoek kunnen voldoen, laten we weten waarom we jouw verzoek afwijzen.

Artikel 6 Slotbepalingen
Wijzingen met betrekking tot dit privacybeleid
We houden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en zullen gewijzigde versies van dit privacybeleid op onze websites plaatsen. Wij zullen aan het einde van dit privacybeleid aangeven wanneer het privacybeleid voor het laatst is gewijzigd. We raden je aan om geregeld het privacybeleid te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop we je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar marleen@bijzonderplekje.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop we met je gegevens omgaan, kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op: 20 juni 2024.